Café COC

De Malanderplein 7

9600 Ronse


VEH Tuinprojecten


Nieuwe Pontstraat 2

9600 Ronse

055/20.73.80Opticien

Alain Afflelou


Stationsstraat 1

9600 Ronse

055/60.97.74Immo AD


Abeelstraat 26 A

9600 Ronse

055/21.48.08BVBA JD Electrics


Aatstraat49

9600 Ronse

055/20.65.68

0474/96.10.98


        VRIJETIJDSPAS CATEGORIE 1 RONSE   ( VTP1 )

 

Deze kortingspas werd ontwikkeld door de stad Ronse specifiek voor kwetsbare gezinnen in Ronse ( OMNIO – statuut, schuldbemiddeling ……..). Deze VT 1-pas wordt automatisch toegekend met een begeleidend schrijven dat hen informeert over de kortingen waartoe de pas recht geeft. Men moet uiteraard ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de stad Ronse en de VTP1 wordt daarenboven gratis uitgereikt.


Bewoners die na de periode van de automatische verdeling in de schuldhulpverlening of bijzondere omstandigheid terechtkomen, krijgen na evaluatie door de sociale diensten een VT 1-pas in het Sociaal Huis.


Deze pas is steeds geldig vanaf 1 september van een lopend kalenderjaar tot en met 31 augustus van het volgende jaar.


Deze VT 1-pas biedt niet alleen kortingen op de activiteiten georganiseerd door de stad Ronse maar ook op jaarabonnementen of inschrijvingen bij de deelnemende lokale sportclubs zoals Petanqueclub COC – Ronse, cultuur- en jeugdverenigingen.


De deelnemende verenigingen ontvangen dan ook een financiële tegemoetkoming van het lokaal bestuur van de stad Ronse voor inschrijvingsgelden van leden met de VrijeTijdsPas cat. 1.

De deelnemer zelf betaalt hierbij 50% van het lidgeld. Het resterende bedrag wordt evenredig gedeeld door de verenigingen ( 25% ) en het lokaal bestuur Ronse ( 25% ).


Op deze manier kunnen verenigingen hun financiële drempel verlagen en meer leden bereiken zonder te zware financiële gevolgen.

Voor de deelnemer met een VTP1 betekent dit een fikse korting op het lidgeld.

             

Voorbeeld:

“Lidmaatschap bij een deelnemende vereniging kost 50,00 EUR. Op vertoon van een VTP1 wordt het lidgeld aangepast naar 25,00 EUR. De stad Ronse vergoedt de vereniging voor 12,50 EUR en de vereniging levert een eigen financiële inspanning van 12,50 EUR.”


Vanuit enerzijds een warme sociale invalshoek en anderzijds een positieve bijdrage voor een harmonieuze samenleving zonder uitsluitingen , neemt Petanqueclub COC – Ronse deel aan deze actie.


Heb je nog vragen over het gebruik van deze pas ? Gelieve dan contact op te nemen met Josse Willems, voorzitter van PC COC – Ronse en/of het team van de stad Ronse via vtpas@ronse.be  .


Je kan ook steeds terecht aan het loket van de stedelijke vrijetijdsdiensten : jeugd, sport of cultuur.

Alle info rond de vrijetijdspas kan u ook terugvinden op de website van de stad Ronse: https://www.ronse.be/nl/vrijetijdspas-ronse


Algemene Dak,Zink en Roofingwerken

Frederik De Rooze


Grote Marijve 117

9600 Ronse

0499/37.37.89Sanitair, Badkamers en Chauffage

Nico Vanden Eynde


Zonnestraat 373

9600 Ronse

0476/98.45.14Zink, Koper en Dakwerken

Vincent Vandenabeele


Engelsenlaan 6

9600 Ronse

055/21.15.11TV, Foto, Video en PC

Mathieu Flash


Zuidstraat 6 A

9600 Ronse

055/21.40.86