Café COC

De Malanderplein 7

9600 Ronse


VEH Tuinprojecten


Nieuwe Pontstraat 2

9600 Ronse

055/20.73.80Opticien

Alain Afflelou


Stationsstraat 1

9600 Ronse

055/60.97.74Immo AD


Abeelstraat 26 A

9600 Ronse

055/21.48.08BVBA JD Electrics


Aatstraat49

9600 Ronse

055/20.65.68

0474/96.10.98


OVERIGE INITIATIEVEN / ACTIES

 

PANATHLONVERKLARING


Eind 2015 ondertekende Petanqueclub COC – Ronse de “ Panathlonverklaring “ over ethiek in de jeugdsport. Daardoor aanvaarden wij de principes van de panathlonverklaring en gebruiken deze als leidraad voor onze jeugdpolitiek.  Wij verbinden er ons toe om deze Verklaring in de praktijk toe te passen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport:


  • het actiever, met volgehouden inspanning en met een goede planning, nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport;
  • inspanningen zullen leveren en aanhouden om alle vormen van discriminatie te bannen uit de jeugdsport;
  • erkennen en aanvaarden dat de sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve maatregelen nodig zijn om de jeugd te beschermen;
  • verwelkomen van de steun van sponsors maar die steun moet in overeenstemming zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport;
  • de rechten van de jeugd in de sport te onderschrijven en in de praktijk toe te passen !

 

TIME OUT” TEGEN PESTEN


Binnen Petanqueclub COC – Ronse wordt geen enkele vorm van pestgedrag getolereerd. Dat wordt duidelijk kenbaar gemaakt aan de leden, nieuwe leden en buitenstaanders.


Via diverse communicatievormen komt het anti-pestbeleid van onze club tot uiting specifiek tijdens de “Week Tegen Pesten”. Tijdens deze week, waar respect voor elkaar centraal staat, kunnen er diverse acties georganiseerd worden die kunnen bijdragen tot een anti-pestbeleid.


Gastsprekers en groepsgesprekken kunnen dan ook een middel zijn om de oorzaken van pestgedrag op te sporen, de gevolgen van pestgedrag te omschrijven en oplossingen te vinden !


Een open spel- en debatcultuur waarbij het samen zoeken naar een oplossing een leidraad is en waarbij een structurele aanpak kan leiden tot gelijkwaardigheid en een veilige omgeving waar geen plaats is voor pestgedrag !

 

SPORT EN LEUKE BABBEL OP ZATERDAG


Na de wedstrijd kan er op vraag van het bestuur en/of de leden een groepsbijeenkomst georganiseerd worden waarbij zowel sportieve als maatschappelijke onderwerpen kunnen besproken worden. Ook een gastspreker kan hierbij uitgenodigd worden.


Doelgroep: voornamelijk de senioren !


Tijdens deze activiteit leren senioren elkaar op een andere manier kennen en komen ze bepaalde zaken te weten  waar ze anders nooit oog voor hadden.


Op die manier groeien ze dichter naar elkaar toe en voelen ze zich verbonden met het geheel. Onze petanqueclub bouwt op die wijze aan een positieve clubcultuur !


Algemene Dak,Zink en Roofingwerken

Frederik De Rooze


Grote Marijve 117

9600 Ronse

0499/37.37.89Sanitair, Badkamers en Chauffage

Nico Vanden Eynde


Zonnestraat 373

9600 Ronse

0476/98.45.14Zink, Koper en Dakwerken

Vincent Vandenabeele


Engelsenlaan 6

9600 Ronse

055/21.15.11TV, Foto, Video en PC

Mathieu Flash


Zuidstraat 6 A

9600 Ronse

055/21.40.86