Café COC

De Malanderplein 7

9600 Ronse


VEH Tuinprojecten


Nieuwe Pontstraat 2

9600 Ronse

055/20.73.80Opticien

Alain Afflelou


Stationsstraat 1

9600 Ronse

055/60.97.74Immo AD


Abeelstraat 26 A

9600 Ronse

055/21.48.08BVBA JD Electrics


Aatstraat49

9600 Ronse

055/20.65.68

0474/96.10.98


GEESTIG, GEZOND SPORTEN


In 2018 onderschreef Petanqueclub COC – Ronse het charter “ Ook wij sporten Geestig Gezond “.

Met die onderschrijving willen wij een laagdrempelig sportaanbod creëren en bijdragen om het taboe dat bestaat rond psychische kwetsbaarheden te doorbreken. Personen die psychisch kwetsbaar zijn willen immers ook sporten maar toch blijft het voor hen dikwijls moeilijk om zich bij een club aan te sluiten gezien de drempelvrees groot is.


Het is dan ook de bedoeling van onze petanqueclub om kwetsbare personen naar de sportclub te brengen waarbij een ( individuele ) specifieke aanpak ( soms ) vereist is.

Het biedt niet enkel fysieke voordelen; het is tevens sociaal en maatschappelijk van belang en het bevordert het psychisch weerbaar worden !

Het charter is opgebouwd rond vijf pijlers

          ( brochure: “ Geestig Gezond Sporten “; David Bruyninckx )


  • Ieder op zijn tempo.

Sporters de kans geven om hun talenten te ontplooien op hun eigen tempo en volgens hun eigen mogelijkheden en behoeften is noodzakelijk voor hun positieve ontwikkeling !

Aangezien psychisch kwetsbare personen gevoelig zijn voor waardering en erkenning is een positieve benadering en begeleiding uiterst belangrijk.


  • Een veilige plek.

Psychisch kwetsbare sporters hebben nood aan een veilige omgeving waar ruimte is om te zijn wie ze zijn zonder veroordeeld te worden. In die optiek kan pestgedrag niet getolereerd worden ! Het is dan ook belangrijk om een klimaat  te scheppen van respect voor elkaar en tijd vrij te maken voor verbindende activiteiten.


  • Warm welkom.

Extra aandacht is nodig voor het onthaal van nieuwe leden met psychische kwetsbaarheden. Vele praktische zaken moeten anders en drempelverlagend aangepakt worden. Dat is een eerste stap naar een warm onthaal.

       

  •  Vertrouwenspersoon.

Een vertrouwenspersoon binnen onze club die zich bekommert om het lot van psychisch kwetsbare personen is essentieel voor een “geestig gezonde” sportclub. Deze persoon is “het” aanspreekpunt voor alle betrokkenen en is een bron van rust zowel voor de club als voor de sporter.


  • Trainers, opleiders gecoacht.

Psychisch kwetsbare personen moeten kunnen rekenen, zoals andere sporters, op een goede omkadering ( trainers, opleiders….) . Deze trainers, opleiders moeten kunnen omgaan met kwetsbare sporters , aanspreekbaar zijn en gemakkelijk bereikbaar zijn. Zij spelen een belangrijke rol in het groeiproces zowel van een individuele als van een team !

 

Petanqueclub COC – Ronse wil dan ook via diverse initiatieven een sportclub zijn waar psychisch kwetsbare personen een vertrouwelijke en veilige plek vinden en op die manier bepaalde drempels kunnen overwinnen !


Algemene Dak,Zink en Roofingwerken

Frederik De Rooze


Grote Marijve 117

9600 Ronse

0499/37.37.89Sanitair, Badkamers en Chauffage

Nico Vanden Eynde


Zonnestraat 373

9600 Ronse

0476/98.45.14Zink, Koper en Dakwerken

Vincent Vandenabeele


Engelsenlaan 6

9600 Ronse

055/21.15.11TV, Foto, Video en PC

Mathieu Flash


Zuidstraat 6 A

9600 Ronse

055/21.40.86