Café COC

De Malanderplein 7

9600 Ronse


VEH Tuinprojecten


Nieuwe Pontstraat 2

9600 Ronse

055/20.73.80Zink, Koper en Dakwerken

Vincent Vandenabeele


Engelsenlaan 6

9600 Ronse

055/21.15.11

PETANQUECLUB  COC – RONSE : HISTORIEK

 

Wij zijn begonnen in 1994  als “Petanqueclub Cheval Rouge” en ons lokaal was gevestigd  in de herberg “Cheval Rouge” in de Oswald  Ponettestraat te Ronse. In het huidig bestuur zitten nog steeds 2 personen die nauw betrokken waren bij de stichting nl. Jackie Nicaise en Eddy Tranoy. Er werd gestart met enkele vrienden en er werden 4 terreinen aangelegd rechtover het café “Cheval Rouge”. De oorspronkelijke bedoeling was om via de petanque en met de vrienden een gezellige namiddag te beleven. Er werd eerst gespeeld zonder een klassement op te maken; later werd een zomercompetitie georganiseerd met een eindklassement. In de buitenruimte achter het café werden er diverse activiteiten georganiseerd onder de leden gaande van heerlijke oude streekgerechten , verdiende maar nodige siësta’s tot swingparty’s op de tonen van o.a. Eddy Wally en Johnny Halliday. Kortom een stukje nostalgie dat wij moeten blijven koesteren.


In 2008 werd het café stopgezet en verhuisden wij naar taverne COC, E. de Malanderplein 7 te Ronse waar reeds 5 buitenterreinen lagen zodat wij er onze zomercompetitie verder konden zetten en onze club kon uitbreiden. Onze clubnaam veranderde dan ook in “ Petanqueclub  COC – RONSE “.


Een mijlpaal in onze geschiedenis was de datum: 9 oktober 2010. Toen was er de officiële opening van onze “Boulodroom”. Waar vroeger de bowling was en later een snookerzaal werden met de hulp van de vroegere uitbaters van taverne COC 4 indoorterreinen aangelegd zodat wij ook een wintercompetitie konden organiseren. Dat was een boost voor onze vereniging zowel kwalitatief als kwantitatief. Momenteel hebben wij een 60-tal leden ( zomer + winter ).En dat was ook het sein voor een reorganisatie en herstructurering van onze vereniging  zowel op bestuurlijk vlak als wat de ledenwerking betreft ; bijvoorbeeld: aanduiden van spelersafgevaardigden, erkenning in 2011 door de stad Ronse  en aansluiting in 2012 bij de Petanque Federatie Vlaanderen ( PFV ) !


Zowel in de zomer- als in de wintercompetitie wordt er een koning en koningin gekroond en tevens een laureaat bij de jongeren; uiteraard vergeten wij ook niet een rode lantaarn uit te delen. Onze leden zijn niet alleen afkomstig uit Ronse maar ook uit aanpalende Vlaamse en Waalse gemeenten. Tevens zijn er zowel jongeren als ouderen, mannen als vrouwen, tactisch en technisch sterke spelers als louter recreatievelingen; maar toch blijft het groeps- en samenhorigheidsgevoel prioritair waardoor er hechte vriendschapsbanden ontstaan tussen alle spelers.


Volgende waarden staan binnen onze club prioritair: ontspanning, beweging, vriendschap en sociaal contact! Deze waarden zijn als één groep nog belangrijker dan de loutere competitieaspecten.


Bovendien is petanque een zeer toegankelijke sport zeker wat betreft de kostprijs als wat betreft de reglementering. Dat er leden bijkomen komt vooral door de mond- aan mondreclame en door de sfeer. De petanquesport zit dus in de lift !


Wij spelen gemiddeld twee zaterdagen per maand ( vanaf 14.00 uur tot ongeveer 18.30 uur ). Aan het begin van elke wedstrijd worden door middel van loting de mede- en tegenstanders bepaald. Daarop volgen er 3 wedstrijden van 3 tegen 3 (eventueel 2 tegen 2). De ploeg die eerst 13 punten behaald is de winnaar. Ook is er deelname aan tornooien, zijn er vriendschappelijke wedstrijden en petanque-initiatieevenementen.


Naast onze regelmatige petanquewedstrijden organiseren wij ook nog andere activiteiten voor onze leden zoals kampioenenvieringen, etentjes enz….Hierdoor blijft de sfeer optimaal en worden de vriendschapsbanden nog sterker. In die optiek kan onze club ook een belangrijke schakel zijn om mensen uit een isolement te halen !     


Algemene Dak,Zink en Roofingwerken

Frederik De Rooze


Grote Marijve 117

9600 Ronse

0499/37.37.89Sanitair, Badkamers en Chauffage

Nico Vanden Eynde


Zonnestraat 373

9600 Ronse

0476/98.45.14